ที่ตั้ง
ทรอปิคอล หลังสวน --->สถานนีรถไฟฟ้าชิดลม = 1.1 ก.ม.
ทรอปิคอล หลังสวน --->สถานนีรถไฟฟ้าราชดำริ = 0.7 ก.ม.
 
ทรอปิคอล หลังสวน
100 อาคารทรอปิคอล หลังสวน
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร: (02) 684-1155-6
แฟกซ์: (02) 684-1157
อีเมล์:

คุณรัตน์ฤดี 081-835-3889 & 081-809-9195
([email protected])

คุณอุไรวรรณ 081-443-6333
([email protected])

คุณอลิสา 089-139-1111
([email protected])