การจองห้องพัก
ชั้น
ห้องพัก
แบบห้องพัก
จำนวนห้องนอน
ขนาดห้องพัก
ราคาเช่าห้องพัก
ต่อเดือน (บาท)
 
ชั้น 3
3A
ทรอปิคอล โมเดิรน์
3
117.14
-
3B
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
91.02
-
ชั้น 4
4A
ทรอปิคอล ชิค
3
117.14
-
4B
ทรอปิคอล ชิค
2
91.02
-
4C
ทรอปิคอล ชิค
2
107.77
-
4D
ทรอปิคอล ชิค
2
82.23
-
ชั้น 5
5A
ทรอปิคอล ชิค
3
117.14
-
5B
ทรอปิคอล ชิค
2
91.02
-
5C
ทรอปิคอล ชิค
2
107.77
-
5D
ทรอปิคอล ชิค
2
82.23
-
ชั้น 6
6A
ทรอปิคอล ชิค
3
117.14
-
6B
ทรอปิคอล ชิค
2
91.02
-
6C
ทรอปิคอล ชิค
2
107.77
-
6D
ทรอปิคอล ชิค
2
82.23
-
ชั้น 7
7A
ทรอปิคอล โมเดิรน์
3
117.14
-
7B
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
91.02
-
7C
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
107.77
-
7D
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
82.23
ชั้น 8
8A
ทรอปิคอล โมเดิรน์
3
117.14
-
8B
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
91.02
-
8C
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
107.77
-
8D
ทรอปิคอล โมเดิรน์
2
82.23
-

*หมายเหตุ: ห้องชุด 7A, 7C, 8A, 8C เห็นวิวสวนลุมพินี
ระเบียบ & เงื่อนไข
  • จ่ายเงินค้ำประกัน 2 เดือน และ ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
    สำหรับสัญญา 1 ปี
  • ค่าเช่าสามารถเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้ก่อนแจ้งผู้เช่า
  • ค่าน้ำยูนิตละ 18 บาท
  • ค่าไฟยูนิตละ 7 บาท
  การจองเข้าพัก

สามารถจองโดยติดต่อมาที่:
โทร: (02) 684-1155-6
แฟกซ์: (02) 684-1157
อีเมล์:

คุณรัตน์ฤดี 081-835-3889 & 081-809-9195
([email protected])

คุณอุไรวรรณ 081-443-6333
([email protected])

คุณอลิสา 089-139-1111
([email protected])